Cases

Tussen de 750+ organisaties die de Spend Cloud gebruiken, moet er minstens één zijn die tegen dezelfde uitdagingen aanliep als jij nu doet. Of het nu gaat om het realiseren van kostenbesparingen, het verbeteren van processen, het verkrijgen van overzicht op alle uitgaven binnen de organisatie, of het vergroten van de waarde van jouw afdeling. In onze klantcases lees je hoe verschillende klanten van uitdaging naar succesverhaal gingen.

 

 

Centraal Museum

In het verleden verliep de verspreiding van facturen nog fysiek via de post. Nu zij de Spend Cloud gebruiken om de factuurstroom te versnellen, zijn facturen gemiddeld binnen één week na binnenkomst beoordeeld en klaar voor betaling....

CSG Liudger

CSG Liudger was niet tevreden met een doorlooptijd van 5 tot 10 dagen voor facturen. “Dit kan sneller”, was de terechte gedachte. Naast vermindering van de doorlooptijd, werken zij nu ook met een half FTE minder....

Eden Hotels

Dat een inefficiënte verwerking van de documentenstroom tijd en geld kost, heeft Eden Hotels aan den lijve ondervonden. Inmiddels hebben ze afspraken met leveranciers waardoor 90% van de facturen digitaal wordt ontvangen....

FNV

Het Centraal Vakbondshuis van de FNV zit in Utrecht, maar de organisatie heeft regionale vakbondshuizen door het hele land. In het verleden was er in elk regionaal vakbondshuis een archief met facturen te vinden....

HVO-Querido

HVO-Querido begon met interne mogelijkheden om de risico’s van het gebruik van contant geld de meester te zijn. Toen dit niet succesvol bleek, stapten zij over op de Spend Cloud. Dat zorgt voor de risicobeheersing die zij zochten....

Koraal Groep

Het doel was: een efficiëntere werkwijze toepassen die tijdswinst zou opleveren binnen de leefgroepen én de financiële administratie. Het bijhouden van uitgaven is sterk versimpeld en het management heeft actuele en betrouwbare...

Leger des Heils

Leger des Heils koos bewust voor het trainen van kasboekbeheerders om niet meer in Excel-sheets te werken. Het kost namelijk tijd om mensen van hun oude gebruiken af te krijgen. De Spend Cloud was binnen een maand operationeel....

Middin klantcase - ProActive

Middin

Middin is een grote zorgorganisatie met veel verschillende locaties in Zuid-Holland. Om het de circa 3.300 medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken om kleine zakelijke uitgaven te doen kwamen zij uit bij Kas & Pas. Ruim 2 jaar later...

Mosagroep

Mosagroep gebruikt de Spend Cloud module factuurverwerking om te besparen op administratieve kosten zodat er uiteindelijk meer geld bij de scholen blijft. In totaal verwerken zij ruim 25.000 facturen per jaar met de Spend Cloud....

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Toen de NVZ nog in Excel werkte, hadden zij ook geen overzichten om aan het managementteam te presenteren. In de Spend Cloud hebben ze een duidelijk beeld van het budgetverbruik en werken ze naar maandrapportages toe....

Stadsschouwburg Utrecht

Het kon tot twee weken duren voordat een factuur bij de administratie aankwam. Toch was de doorlooptijd niet de enige reden om het proces te digitaliseren. Facturen raken niet meer kwijt, je vindt ze binnen een seconde terug....

Stichting Zorgbalans

Bij de meeste klanten is cashless werken een nieuw principe. Zorgbalans deed dat al, maar koos ProActive als nieuwe provider. De eenvoud en de tijd die daardoor vrijkomt om zorg te leveren, is het belangrijkste ......

Syncasso

Naast de Spend Cloud staat altijd een boekhoudpakket waaruit de facturen worden betaald. De koppeling tussen Exact Globe en de Spend Cloud zorgt ervoor dat financiële administratie op ieder gewenst moment ......

WelThuis

“Is een factuur niet van een inkoopordernummer voorzien, hoeft mijn collega alleen maar naar mij te kijken.” Nu beide afdelingen met de Spend Cloud werken, is er een betere samenwerking tussen afdeling Inkoop en de administratie....

Xpect Primair

“Alleen al op het vlak van een digitaal archief levert de Spend Cloud een enorme tijdswinst op.” De nieuwe werkwijze wordt zeer prettig ervaren door medewerkers uit het veld en neemt zelfs met al het accorderen ......

Zelf zien hoe het werkt?

 

Wij komen graag bij langs of verzorgen een online demonstratie. Of als de voorkeur daar naar uitgaat, plannen wij een referentiebezoek voor je in bij één van onze klanten.