Wat is

uw uitdaging?

Of het gaat om het realiseren van kostenbesparingen, het verbeteren van werkprocessen, het verkrijgen van overzicht op alle zakelijke uitgaven binnen uw organisatie, of het vergroten van de waarde van uw afdeling. U bent op deze pagina voor een oplossing voor een uitdaging. Onderaan vindt u verschillende uitdagingen, oplossingen en klantcases waar wij dit resultaat eerder hebben geboekt.

Factuurverwerking

Er wordt onnodig veel tijd besteed aan het verwerken van inkoopfacturen. De handmatige werkmethode an sich kost al te veel tijd. Vaak blijven facturen ook nog eens lang op het bureau liggen van degene die fiat moet geven. Soms verdwijnen ze zelfs daarvandaan.

Door het proces te digitaliseren, tackelt u al deze problemen in één klap. Na digitale ontvangst, of scan van een papieren factuur, legt de Spend Cloud elke stap vast, zodat u de audit trail te allen tijde terug kunt volgen.

Bekijk alle features

De challenge:

Factuurverwerking kan een tijdrovende klus zijn. De uitdaging zit erin om in een zo kort mogelijke tijd fiat te krijgen van iedereen die op het procuratieschema staat. En dat dan ook in de juiste volgorde.

Impact:
Onze spend cloud digitaliseert de factuurverwerking en automatiseert het fiatteringsproces. Dit minimaliseert de handmatige handelingen, maximaliseert het overzicht en zorgt voor een drastische vermindering van de doorlooptijd.

Aanpak:
Het begint altijd met kijken naar uw huidige werkwijze. Hoe ontvangt u uw facturen, papier of digitaal? Hoe verloopt de interne verspreiding? En hoe is de procuratie geregeld?

Wat zijn kortetermijndoelstellingen en waar wilt u op de lange termijn naartoe? Als dit duidelijk is, kunnen wij over op het maken van een gezamenlijke planning en kan de implementatie van start.

Download factsheet

In de factsheet vindt u een stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe de functionaliteit werkt: ontvangen, herkennen, coderen, workflow, beoordelen en betalen.

Download

In de praktijk:

Met 45.000 inkomende facturen op jaarbasis komen er wel eens fouten en correcties voor. Eden Hotels had alleen last van veel te lange doorlooptijden, omdat de verwerking van de documentenstroom niet efficiënt was ingericht. Door het volledige proces van purchase-to-pay te digitaliseren, gingen zij voor zowel tijd- als kostenbesparing.

Lees de volledige klantcase

Zelf zien hoe het werkt?

 

Wij komen graag bij u langs of verzorgen een online demonstratie. Of als uw voorkeur daar naar uitgaat, plannen wij een referentiebezoek in bij één van onze klanten.

Referentiebezoek inplannen