Photo by Foto Garage AG on Unsplash

Een marktonderzoek: ERP-markt in de care

Hoe ziet de IT-ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering eruit in de caresector? Is dit even divers als de ondersteuning van het primaire zorgproces? Of is er net als in de cure-sector een trend naar integrale erp-oplossingen?

Care en cure

Met deze vragen begint het artikel van Zorgvisie.nl. M&I/Partners deed bij de 50 grootste organisaties in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg onderzoek naar software voor bedrijfsvoering. Zij keken naar de IT-ondersteuning voor de volgende ondersteunende processen: financiële administratie, factuurscanning en verwerking, inkoop, voorraadbeheer en logistiek, service en onderhoud (facilitair/ict), personeelsadministratie en salarisverwerking.  Terwijl er in de cure-sector veel gebruik wordt gemaakt van integrale erp-oplossingen, gebruiken bijna alle onderzochte organisaties in de caresector verschillende softwarepakketten in verschillende combinaties. Dit is de zogeheten best-of-breed oplossing.

Verschillende domeinen

Voor personeelsadministratie en salarisverwerking is Raet met een marktaandeel van meer dan 50% de marktleider. Daarna volgt AFAS met 28%. Binnen de domeinen financiële administratie, inkoop en logistiek is duidelijk te zien dat organisaties in de care gebruikmaken van de best-of-breed-strategie. In de cure wordt steeds vaker een integrale erp-oplossing gekozen.

Op het gebied van factuurscanning is ProActive in beide sectoren de grootste.

Ontwikkelingen in care

In de care is de IT-aandacht nog sterk gericht op de introductie van het elektronisch cliëntendossier (ecd) en alle bijkomende zaken. Informatietechnologie voor bedrijfsvoering en erp staan nog niet boven aan de IT-agenda. Wel signaleren wij een toenemende vraag naar advies op dit thema. Vooral de ontwikkeling naar meer zelfsturing lijkt een belangrijke drijfveer om ook de bedrijfsvoering-IT te moderniseren. De verschuiving van taken en verantwoordelijkheden naar zelfsturende teams vraagt om IT-oplossingen met een groot gebruiksgemak. Zo vereist het decentraal bestellen van goederen en diensten bol.com-achtige webshopvoorzieningen. Ook mobiele gebruiksmogelijkheden zijn in de care een belangrijke eis. Dit vereist hoge flexibiliteit van de ondersteunende software waarbij eenvoudig geschakeld moet kunnen worden tussen centrale en decentrale uitvoering van bedrijfsvoeringprocessen.

Benieuwd naar manieren om teams in de zorg te ondersteunen?

Bekijk dan deze blog of lees direct waarom de module Kas & Pas de oplossing is.

Benieuwd hoe Kas & Pas teams in de zorg ondersteunen?
Download dan de Kas & Pas factsheet!

Benieuwd wat de Spend Cloud van Visma ProActive voor jou kan betekenen?

Bel mij terug