Melding datalek

  • INFORMATIEVERSTREKKING DATALEK

    Bewerker is gehouden in haar melding aan ProActive – voor zover mogelijk – de volgende gegevens te verstrekken, waar nodig zal de verantwoordelijke hieraan haar medewerking verlenen:
  • Minimaal
  • Maximaal