By juli 26, 2018Geen categorie

Leger des Heils

Het verzamelen en controleren van de formulieren van 300 kassen kostte het Leger des Heils enorm veel tijd. Om dit aan te pakken, veranderden ze eerst van financieel pakket. Vanwege de boekhoudkundige termen in zulke pakketten, gingen zij langs bij zorginstellingen die aan gaven te werken met een aanvullend pakket dat goed koppelt met AFAS, waarin medewerkers zonder boekhoudkundige kennis ook kunnen werken.

“Binnen een maand was ProActive operationeel.”

Sander Bos, manager BIV/AO

In 2012 was Sander Bos concern controller bij het Leger des Heils. Eén van zijn taken was bouwen aan efficiënte informatievoorziening, onder meer door de implementatie van de software van ProActive en AFAS. Inmiddels bekleedt hij de functie van manager BIV/AO en vertelt hij over hun zoektocht naar een werkwijze die de administratieve lasten zou verlichten.

“Onze kasboekingen werden vroeger decentraal ingevoerd in Excel-sheets. Deze verzamelden we bij de financiële administraties en boekten we handmatig in. Vervolgens gingen de kasboekingen door voor verwerking in het financiële pakket dat we gebruikten, Finpak. Dit was een behoorlijke administratieve last. Het kostte enorm veel tijd om de formulieren van rond de 300 kassen te verzamelen en vervolgens ook nog te controleren.”

Eerst een nieuw financieel pakket
Toen het Leger des Heils eenmaal besloten had van deze administratieve last af te willen, gingen ze op zoek naar een alternatieve werkwijze. De eerste stap was een nieuw financieel pakket uitkiezen ter vervanging van Finpak. Dit pakket moest de mogelijkheid hebben om de rechten van locatiemanagers en kasboekbeheerders te beperken, maar het moest ook een invoerscherm hebben waarin de locatiemanagers en kasboekbeheerders zelf de invoer kunnen doen.

“Voor de pakketten die wij bekeken is boekhoudkundige kennis nodig. In de boekingsformulieren zitten termen die lastig zijn voor een kasbeheerder. We kozen voor AFAS, maar wilden dit aanvullen met een pakket wat ook door onze medewerkers die geen boekhoudkundige kennis hebben te gebruiken is.

Met een selectieteam, bestaande uit een aantal financiële administrateurs van verschillende locaties en collega’s van ICT, gingen wij op referentiebezoek bij een aantal zorginstellingen. Wij waren op zoek naar een oplossing waarbij we vooral letten op gebruiksgemak en een bestaande koppeling met AFAS. De zorginstellingen gaven aan ProActive te gebruiken. ProActive heeft ook een Cliëntgelden functionaliteit en dat is voor ons ook een belangrijke functionaliteit. Uiteindelijk hebben wij in een directieoverleg het gebruik van ProActive in combinatie met AFAS gepresenteerd als case.”

500 gebruikers in ProActive
Voor de implementatie van ProActive leverde het Leger des Heils invoersheets aan, die vervolgens ingelezen werden in ProActive. Binnen een maand was ProActive operationeel op de eerste locatie. Voor de overige locaties kozen zij voor een gefaseerde invoering.

“Wij kozen voor een tijdsinvestering waarbij de lokale kasboekbeheerders een training kregen om niet meer in Excel-sheets te werken, maar in ProActive. Het kost tijd om medewerkers van hun oude gebruiken af te krijgen. Dat is net zo met AFAS waarin zij de opties hebben om bankafschriften te importeren of over te typen, zoals ze gewend zijn.”

Inmiddels heeft het Leger des Heils meer dan 650 gebruikers en bijna 400 bank- en kasboeken in ProActive.

“Voor onze welzijnstak vertrouwen we vooral op cliëntgelden en de kasboeken. Maar ook bij het Kerkgenootschap steunen we op de Kas & Pas functionaliteit. Daar hebben wij 100 kasboeken waarin de penningmeesters alle mutaties volledig in ProActive verwerken.”

ProActive vereenvoudigt
Op de vraag wat het gebruik van ProActive het Leger des Heils oplevert, heeft Sander een duidelijk antwoord. “Een enorme efficiency slag, de vereenvoudiging van het kasverkeer en de vereenvoudiging van cliëntgelden. Er zijn minder administratieve lasten bij de organisatie, waardoor er minder administratief werk is.

Bij het Leger des Heils maken we onderscheid tussen primaire- en secundaire processen. Ons primair proces is dat wij mensen helpen. Hierin willen wij uitblinken. Met ProActive en AFAS maken we voor ons secundair proces gebruik van best practice basisvoorzieningen die ons in staat stellen ons te focussen op ons doel, het helpen van mensen.”

Factsheet

In de factsheet staat specifieke informatie over de functionaliteit die het Leger des Heils gebruikt: Kas & Pas.

Download factsheet

Of neem contact met ons op

023 – 54 222 99

Zelf zien hoe het werkt?

 

Wij komen graag bij u langs of verzorgen een online demonstratie. Of als uw voorkeur daar naar uitgaat, plannen wij een referentiebezoek in bij één van onze klanten.

Referentiebezoek inplannen

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.