Hoe ziet de financiële afdeling anno 2020 eruit? In het Finance 2020-rapport, een onderzoek onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren, geeft Robert Half Nederland B.V. antwoord op deze vraag. Het rapport begint met een duidelijk openingsstatement:

De financiële afdeling gaat misschien wel de grootste verandering sinds haar bestaan tegemoet. Procesautomatisering, de digitaliseringsagenda van bedrijven en de blijvende noodzaak van de bescherming van activa en kostenbeheersing leggen een zware druk op de finance professional.

Waar houdt de financiële afdeling zich over een paar jaar mee bezig? Wat zijn hun kerntaken en prioriteiten?De huidige operationele doelstellingen verwezenlijken
De financiële afdeling houdt zich nu voornamelijk bezig met het rapporteren van de jaarcijfers conform wet- en regelgeving en zal dat ook als prioriteit behouden. Wel is het zo dat “automatisering en de behoefte aan een betere analyse van gegevens steeds belangrijker zullen worden.” Het bijhouden van de technologie is dan ook de tweede prioriteit.

Dat is niet alleen voor de analyse van gegevens, maar ook omdat het verbeteren van de geautomatiseerde processen het rapporteren versnelt. En als processen goed geautomatiseerd zijn, hebben medewerkers op de financiële afdeling meer tijd over om te besteden aan het “signaleren en uitwerken van strategische kansen voor het bedrijf.” Een actievere rol
Het is te verwachten dat de financiële afdeling zich over een paar jaar niet alleen bezighoudt met het verleden (rapporteren), maar dat zij ook kijken naar toekomstige mogelijkheden. Om inzicht te krijgen in die mogelijkheden, is het belangrijk dat zij optimaal gebruikmaken van big data.

Organisaties opereren steeds vaker in complexe markten die snel veranderen. De inzichten die de financiële afdeling biedt, worden dan ook steeds waardevoller. Voor veel van de financieel directeuren heeft het vergaren van dit inzicht dan ook prioriteit; “bijna de helft (45%) van de financieel directeuren gaat in het kader van hun digitaliseringsplannen investeren in data-analyse.”

Communicatie over commerciële bedrijfskansen
Met 28% is ‘efficiënt tijdsbeheer en groter werkvolume’ de grootste verwachting vanuit organisaties voor de financiële afdeling. Dit staat in de lijn met de automatisering van processen. Buiten automatisering om zijn er ook andere verwachtingen voor de financiële afdeling. Er wordt ook verwacht dat de financiële afdeling zich in de toekomst gaat richten op “commerciële bedrijfskansen” en “communicatie met interne en externe stakeholders”. Vanuit de financiële afdeling komt strategisch advies dat bruikbaar is voor stakeholders zoals de CEO, de raad van bestuur, managers en aandeelhouders. Het draait dus niet alleen om het analyseren van gegevens en de inzichten die daaruit voortvloeien, maar ook om de uitwisseling van informatie tussen verschillende afdelingen en teams.

De financiële medewerker anno 2020
Naarmate de werkzaamheden en verwachtingen van de financiële afdeling veranderen, veranderen de vaardigheden die medewerkers op die afdeling nodig hebben mee. Stephan Renken, Director van Robert Half Nederland, heeft daar een visie op: “Waar het om gaat, is dat men weet welke vaardigheden het bedrijf in de toekomst nodig heeft en waar waarschijnlijk een tekort zal ontstaan.” Dit tekort kan opgevuld worden met het strategisch aannemen van nieuwe medewerkers, of het trainen van de huidige medewerkers op de financiële afdeling.

Naar welke vaardigheden zijn zij op zoek? 43% van de ondervraagde CFO’s en financieel directeuren gaf aan dat “finance professionals hun technische vaardigheden moeten ontwikkelen door zich meer te verdiepen in financiële softwarepakketten.” Dit is een logische verwachting, gekeken naar de automatiserings- en de data-analysekansen die financiële softwarepakketten bieden.

Digitalisering, een continu proces
“Digitalisering is volgens Paul Theyse, CFO bij Capgemini, een continu proces en het is steeds nodig verbeterslagen te maken.” Dit betekent dat u niet alleen kijkt naar processen die nog niet digitaal verlopen, maar ook op zoek gaat naar verbetering van de processen die al gedigitaliseerd zijn.

Het Finance 2020-rapport blikt vooruit op de toekomstige rol van de financiële afdeling. Deze toekomst is dichterbij dan u denkt. Voldoet uw financiële afdeling al aan de verwachtingen?

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.