Spirit helpt jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Dit doet Spirit met ruim duizend medewerkers in Amsterdam, de Zaanstreek, Waterland, Amstelland en de Meerlanden.

Na jarenlang naar volle tevredenheid te hebben gewerkt met de software voor factuurverwerking, onkostendeclaraties en kas- en bankgelden, gaat Spirit nu ook haar contracten en inkopen met ProActive beheren.

Reden voor het gebruik van ProActive Inkoop is om meer grip en inzicht te krijgen op de inkoopprocessen binnen de organisatie. Doordat de verschillende afdelingen, en daarmee ook verschillende budgetverantwoordelijke, alle inkopen decentraal verzorgden, werd er op verschillende manieren ingekocht. De hoge kosten die daaruit voortvloeiden, alsmede het gebrek aan grip op het proces, waren de voornaamste redenen voor de financiële administratie en de inkoopafdeling om op zoek te gaan naar een efficiëntere manier van werken. De oplossing vonden zij bij ProActive.

Saadna Bacha – Hoofd Financiën: “Elke locatie en/of team heeft zijn eigen manier van inkopen. Hier wil Spirit meer structuur in aanbrengen om meer bulkvoordeel en sturing op de uitgaven te krijgen. Zo bepaald inkoop bij wie er wordt ingekocht en wanneer hiervan wordt afgeweken. Elke financieel verantwoordelijke medewerker kan een bestelling bij de preferred suppliers plaatsen, echter de finale accordering ligt bij Inkoop. Als men hiervan wil afwijken mag men het aanvragen en krijgt men terugkoppeling of zij het mogen bestellen of inkoop het namens hen doet. Zo is er nu altijd zicht op wie wat waar besteld heeft en of dit al geleverd is. Centraal is het prettig dat we nu op elk gewenst moment zicht hebben op alle uitgaven die vanuit inkoop worden gerealiseerd. Inkomende facturen worden automatisch gekoppeld aan de bijbehorende geleverde goederen en/of diensten. Dat bespaart ons een hoop tijd!”

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.