Het woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis, gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. In dit woonzorgcentrum zijn er verschillende kleine gemeenschappen die een grote gemeenschap vormen. “Een gemeenschap waar religieuzen en niet-religieuzen harmonieus met en naast elkaar leven.”

Vanwege hun omvang, twijfelden zij al jaren over het digitaliseren van de factuurverwerking. Het was niet duidelijk of de baten zouden opwegen tegen de kosten. Gaandeweg zagen zij dat ook voor een kleine organisatie de digitalisering van de factuurverwerking in hun voordeel zou werken en besloten zij alsnog over te gaan op digitale factuurverwerking.

De medewerkers van de financiële administratie geven aan door ProActive een eenvoudig en totaaloverzicht te hebben over wat er speelt omtrent de factuurverwerking. Nu alles inzichtelijk is, gaan zij hun budgethouders nog beter aansturen.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.