ProActive ontwikkelt haar software volgens de Scrum-methodiek. Maar wat merkt u als klant daarvan? In dit artikel delen we alle ins en outs over Scrum en hoe wij het toepassen binnen ProActive.

De Scrum methodiek
Voor ProActive staat Scrum voor een flexibele ontwikkelmethode waarbij in teamverband software ontwikkeld wordt. Hierbij worden tussentijdse resultaten steeds getoetst bij de klant.

Een Scrum-project bestaat uit een aantal sprints. Een sprint is een vaste periode waarin het team werkt aan het project. Bij ProActive bestaat een sprint uit drie weken. Doordat er in korte iteraties (sprints) gewerkt wordt kan het team snel reageren op de voortdurende wijzigingen in de wensen van een klant.

Door het iteratieve karakter van Scrum wordt er na elke sprint een werkend (deel)product opgeleverd. Aan de hand van dit (deel)product wordt er feedback van onze klanten ontvangen en verzameld op een wensenlijst. Dit noemen wij de Product backlog.

De wensenlijst wordt vervolgens door het zelfsturend multidisciplinair team verdeeld in taken en het aantal ontwikkeluren wordt ingeschat. Aan de hand van deze schattingen wordt een planning gemaakt en wordt er bepaald wanneer er aan deze taken gewerkt wordt. Deze planning wordt door de Product owner opgesteld. De Product owner vertegenwoordigt de klant en zorgt ervoor dat de juiste informatie naar het ontwikkelteam stroomt.

Scrum binnen ProActive
Binnen ProActive zie je Scrum vooral terug in de ontwikkelruimte. Zowel de wensenlijst (Product backlog) als het planningsbord (Sprint backlog) hangen letterlijk aan de muur, zodat het voor de gehele organisatie duidelijk is waar het team mee bezig is.

Verder zie je de gevolgen van Scrum vooral terug in de meetings:
Daily stand up
Om te beginnen heeft het team elke dag werkoverleg. Dit werkoverleg vindt plaats om 9:00 en duurt niet langer dan een kwartier. Binnen dit kwartier wordt er gereflecteerd op het doel van de sprint aan de hand van de volgende drie vragen: wat heb ik gedaan? wat ga ik doen? en wat zijn de problemen?[dt_gap height=”10″ /]Eventuele problemen zullen opgelost worden door de “bewaker” van het Scrum proces, de zogenaamde Scrum master, zodat het team zich kan focussen op het doel.

Refinement meetings
Tijdens de sprint zijn er een aantal refinement meetings. Deze meetings hebben het doel om de wensen op de Product backlog op te delen in kleinere taken en in te schatten. Het team is verantwoordelijk voor het inschatten van de taken, zij zullen namelijk ook aan de taken werken. Aan de hand van deze inschattingen kan de Product owner bepalen welke taken er de volgende sprint opgepakt kunnen worden.

Retrospective
Het team is zelf verantwoordelijk voor het behalen van een sprint. De manier waarop een sprint gehaald wordt is vrij in te vullen door het team. Belangrijk is wel dat de wensen met de hoogste prioriteit als eerste worden opgepakt. Aan het eind van iedere sprint wordt er gereflecteerd op de sprint en mogelijke verbeterpunten doorgevoerd in het proces. Op deze manier zal het team steeds beter presteren en sneller goede software opleveren.

Met deze methodiek probeert ProActive snel de meeste waarde aan de klant te leveren en zo precies de software te ontwikkelen die de klant wilt. Dat leidt tot een beter resultaat en een tevreden klant!