Proteion is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken. Met zo’n 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers staat Proteion dagelijks klaar voor haar 10.000 cliënten in Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant.

Sinds medio 2014 werkt Proteion naar tevredenheid met ProActive Factuurverwerking en Verplichtingen. Vanuit het procesdenken en uniformering van software-applicaties heeft Proteion besloten het volledige procurement proces te ondersteunen met software van ProActive en dientengevolge het bestaande bestelsysteem te vervangen. Door inzet van beide partijen werd de strakke planning om binnen 3 maanden volledig live te zijn binnen de organisatie gehaald.

Marja Tobben, Applicatiebeheerder: “De implementatie is soepel verlopen. Inmiddels worden er dagelijks ruim 50 bestellingen geplaatst via het interne assortiment, vrije regelbestellingen of via de geïntegreerde webshops van leveranciers. Het coderen van orders wordt daar waar mogelijk met behulp van een vertaalschema van een door de webshop aangeleverde standaardcode geautomatiseerd uitgevoerd. Door gebruik te maken van het volledige procurementproces werkt Proteion efficiënter en hebben we snel inzichtelijk waar de kosten gemaakt worden. ProActive is een heel praktisch hanteerbaar pakket.”

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.