De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is een branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De NVZ behartigt de belangen van leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Na een uitgebreid selectietraject om het factuurverwerkingsproces en de verplichtingenadministratie te optimaliseren heeft de NVZ gekozen voor de oplossing van ProActive. De integratie tussen de modules ProActive Factuurverwerking en ProActive Verplichtingen was doorslaggevend in de keuze voor ProActive. Door het gebruik van deze geïntegreerde oplossing worden inkomende facturen direct gekoppeld aan de hierbij horende verplichtingen. Dat zorgt voor een up-to-date overzicht van de actuele budgetruimte, gerealiseerde en te verwachten kosten.

Inmiddels heeft de intake plaatsgevonden. ProActive zal volgens planning in april volledig operationeel zijn binnen de organisatie.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.