Landelijke actiedag tegen regeldruk in de zorg #MEERZORGminderpapier

Er kwamen honderden telefoontjes en duizenden online reacties binnen op de actiedag #MEERZORGminderpapier. De actie is in leven geroepen door de beroepsvereniging Verzorgden Verpleegkundigen V&VN. Zij vinden dat er een eind moet komen aan de onnodige registratie in de wijkverpleging. En dat vindt de wijkverpleging zelf ook. 20 november was er daarom een landelijke actie waarbij verplegers alleen de formulieren invulden waar zij het belang van inzien. De resultaten werden de dag erna besproken met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.  Hij kwam direct in actie.

Regeldruk in de zorg

Regeldruk en registratieoverlast komt niet alleen voor in de wijkverpleging. Noach de Haas, psychiater in opleiding bij GGZ inGEEST, is doorgaans een kwart van zijn werkdag bezig met administratie. Elektronische patiëntendossiers moeten worden bijgehouden en zorgverzekeraars willen precies weten wat er gebeurt, voordat je je declaratie uitbetaald krijgt. “Ook mailtjes die een minuut kosten, korte telefoontjes naar de huisarts, de apotheek, de familie van een patiënt, moet hij inclusief kencode registreren.”

Dit is slechts één voorbeeld uit een ander zorggebied dan de wijkverpleging. Het probleem komt voor in de gehele sector. In de wijkverpleging is zelfsturing momenteel een belangrijk punt op de agenda. Zelfsturing zou in principe moeten leiden tot betere zorg: degene die de zorg verleent, is ook degene die beslist over alles wat aan betere zorg bijdraagt. Alleen laat de praktijk zien dat zelfsturing ook tot meer administratieve werkzaamheden leidt. Dat kan én moet anders.

Een uur meer tijd voor de patiënt

Na de landelijke actiedag hebben de sectorpartijen afgesproken dat de procedures eenvoudiger moeten, dubbele registratie niet meer mag voorkomen en dat “er een definitief einde moet komen aan het registreren van handelingen per vijf minuten“. Met deze afspraken streven zij ernaar om de registratielast terug te brengen naar 15%. Dat is per werkdag een uur meer tijd voor de patiënt.

In het voorjaar van 2018 beginnen, of nu?

De afspraken liggen er al. Ze hoeven alleen nog uitgewerkt en uitgevoerd te worden. De deadline hiervoor staat nu op het voorjaar van 2018. Hier hoeft u natuurlijk niet op te wachten. Goede software maakt het registreren van gegevens een makkie. Sterker nog, het gemak waarmee zorgverleners ProActive gebruiken voor nodige administratieve werkzaamheden, is voor vele zorginstellingen de reden om voor ProActive te kiezen. Zo gaf Wim Janssen van Zorgbalans aan dat het voor hun belangrijk is dat “software zo eenvoudig mogelijk is, want hoe minder tijd je besteedt aan administratieve handelingen, des te meer tijd je over hebt voor de zorg.”

Bent u het hiermee eens? Bekijk dan de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.