Stichting Kinderopvang Nijmegen -KION – gaat cashless. Momenteel doorlopen zij samen met de ABN Amro het implementatieproject waarna zij de prepaidpassen in gebruik nemen.

KION werkt al een aantal jaren met de modules Factuurverwerking en Kas & Bank. Deze module gebruikte zij voor de registratie van geld dat vanuit de centrale administratie verspreidt werd over hun 120 decentrale locaties.

Nu zij met zelfsturende teams gaan werken, gaat de werkwijze op de schop. De zelfsturende teams hoeven geen aanvragen in te dienen bij de centrale administratie, maar krijgen een budget waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn op een prepaidpas gestort. In ProActive heeft de centrale administratie een realtime inzicht in de uitgaven van de decentrale locaties.

De overgang op prepaidpassen zorgt voor een continu zicht, kortere lijnen en minder administratieve handelingen, zodat het centraal bureau meer tijd over houdt voor andere belangrijke zaken.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.