Het vorige decennium, toen digitalisering nog in de kinderschoenen stond, hadden weinig organisaties voorzieningen om digitaal te werken. De groei van ProActive kwam dan ook voornamelijk voort uit organisaties zonder enig digitaal proces. Zij gingen van de ene op de andere dag van kopiëren en blokstempels naar automatische tekstherkenning en digitale handtekeningen. De laatste tijd is duidelijk zichtbaar dat het uitgangspunt, de eisen en wensen, van veel potentiële klanten heel anders is.

Zo zijn er tegenwoordig organisaties die hun bestaande oplossingen tegen het licht houden. Vaak komt dit niet eens voort uit ontevredenheid maar in de loop van de jaren is er zo veel veranderd en verbeterd in de functionaliteit en connectiviteit, dat het loont om de gemaakte keuzes van 6,5,4,3 jaar geleden weer eens tegen het licht te houden.

De huidige tijd van versobering en laagconjunctuur dwingt veel organisaties om hun totale financieel-administratieve bedrijfsvoering nog efficiënter te maken. De verschillende afdelingen binnen grotere en administratief complexere organisaties hebben in de loop der jaren allen hun eigen keuzes en afwegingen gemaakt over hoe hun eigen proces te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een diversiteit van deeloplossingen die niet of in zeer beperkte mate aansluiting hebben met elkaar. Zo wordt een factuur bijvoorbeeld wel gescand, maar wordt er geen verband gelegd tussen een inkooporder of een contract. Een integratie van factuurverwerking, contractbeheer, verplichtingenadministratie en procurement, zal dit voor veel organisaties kunnen bewerkstelligen.

Hoe gaat uw organisatie om met de volgende fase van digitalisering?

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.