Vorig jaar zijn we bij ProActive Software een andere weg ingeslagen wat betreft het testen van onze software. Waar we in het verleden veel van onze producten handmatig testten, kiezen wij er nu voor om zoveel mogelijk geautomatiseerd te testen.

Maar waarom deze switch?
Met het groeien van ProActive, groeit ook ons product mee. Er is meer functionaliteit en de wensen vanuit de markt worden steeds complexer. Om aan deze wensen te voldoen en tegelijkertijd een stabiel en goed functionerend product op te leveren, moeten we meer testen in dezelfde ontwikkelcyclus. Daarnaast heeft geautomatiseerd testen als voordeel dat een tool nooit iets over het hoofd ziet en dat wij als ontwikkelaars direct feedback krijgen op de nieuwe functionaliteiten die wij opleveren. Feedback die wij graag voor de uiteindelijke release willen hebben.

Kortom, we ontwikkelen sneller, testen meer en leveren een stabieler product op.

Welke zaken worden dan geautomatiseerd getest?
Momenteel zijn wij druk bezig met het maken en implementeren van een aantal verschillende type tests. De eerste is een unittest die rond het begin van onze ontwikkelcyclus zit. Deze test controleert nieuwe, gewijzigde en bestaande code. Het komt erop neer dat bij elke wijziging die wij in de code doorvoeren er tests gaan draaien die valideren of al onze code nog doet wat het doen moet. Inderdaad, snelle feedback! Een tweede type test is de End-to-End test, ook wel regressie test genoemd. End-to-End tests raken de functionaliteiten aan en bootsen gebruikersscenario’s na. Hiermee controleren we sneller of – en garanderen wij dat – uw dagelijkse processen blijven werken.

In combinatie met de eerder genoemde unittesten leveren we daarmee een stabieler product op.

Waarom automatiseren we dan niet alle tests?
Een tool vertelt mij precies dat een bepaald proces doet waarvoor het gemaakt is, maar zal mij nooit vertellen of u als klant te veel handelingen moet uitvoeren om uw doel te bereiken en of dit wellicht makkelijker zou kunnen. Om de software aan gebruikersgemak te toetsen zal dus altijd menselijke interactie nodig zijn.Kijken we naar de uitstraling van het product, dan kunnen wij nog zulke mooie dingen verzinnen, maar of iets echt de juiste “look and feel” heeft weet je pas nadat je het gezien hebt.

Voor de “human touch” is het dus belangrijk om soms juist niet geautomatiseerd te testen.

Wanneer stopt dit proces van tests maken?
Het antwoord hierop is eigenlijk vrij simpel: nooit.Zoals in het begin van mijn blog al even aangestipt is, zijn we begin dit jaar gestart met dit proces. Hierin hebben wij inmiddels ook al grote stappen gemaakt en gelukkig is dat ook terug te zien. Echter, we blijven altijd nieuwe code ontwikkelen en bestaande code wijzigen. Voor deze code moeten we dus ook nieuwe tests schrijven, of bestaande tests herschrijven.

Met het groeien van ProActive groeit dus niet alleen ons product mee, maar ook de methodiek van ons product.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.