Nieuwe klant

FNV Fusie Organisatie gaat declaraties van kaderleden via ProActive verwerken

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. In 2015 heeft de FNV een nieuwe weg ingeslagen, waarbij de meerderheid van de bonden met elkaar zijn gefuseerd. Deze sectoren opereren direct onder de vlag van de FNV. De andere FNV bonden blijven als bond zelfstandig lid van de FNV.

Enkele vakbonden, waaronder de FNV Bouw en Vakcentrale, werken al sinds 2011 met ProActive. ProActive blijft de doelstellingen die de FNV heeft voor efficiency en besparing behalen. De keuze voor ProActive als leverancier voor de FNV Fusie Organisatie was daarom snel gemaakt. Inmiddels verwerkt de FNV Fusie Organisatie al haar inkomende facturen via ProActive Factuurverwerking en gaat de organisatie per 1 juni van start met ProActive Declareren.

Yvonne Wijnker, Hoofd Financiën, vertelt over de implementatie van ProActive: “Het implementatietraject is snel en soepel verlopen. De ProActive Consultant heeft op zeer korte termijn een geheel nieuwe omgeving speciaal ingericht voor de nieuwe FNV Fusie Organisatie. Daardoor was ProActive Factuurverwerking binnen één maand tijd volledig operationeel in de organisatie! De FNV Fusie Organisatie gaat naast het verwerken van facturen nu ook de declaratiestroom optimaliseren door middel van ProActive. Dankzij mijn positieve ervaringen met ProActive heb ik er alle vertrouwen in dat de doelstelling om binnen 2 maanden live te gaan zal worden behaald!”

De FNV Fusie Organisatie gaat door middel van ProActive Declareren de declaraties van 20.000 kaderleden verwerken. Kaderleden voeren hun declaraties decentraal in, waarop deze op centraal niveau direct inzichtelijk zijn en worden verwerkt.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.