In dit artikel wordt ingegaan op de vijf sleutels tot aantoonbaar betrouwbare, financiële informatie. Het is fundamenteel om de principes die in dit artikel worden beschreven in volle omvang in uw organisatie geïmplementeerd te hebben. Een optimaal ingerichte afsluitingscyclus vormt het fundament voor de hygiëne van uw financiële functie en daarmee voor de aantoonbare kwaliteit van betrouwbare financiële verslaglegging, zowel intern als extern.

Lees het volledige artikel.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.