“De druk op de zorgfinanciering neemt toe. Het moet efficiënter en doelmatiger. Als je de optelsom maakt van allerlei bewegingen in de wereld van de zorg, wordt onze bedrijfsvoering risicovoller,” aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur, tijdens de introductie van de fusie tussen GroenekruisDomicura en Vivre. Samen zijn de twee zorgorganisaties uit Zuid-Limburg verdergegaan onder de naam Envida. Met deze fusie bundelden zij de krachten voor een sterkere bedrijfsvoering en om meer zorg te leveren, met minder geld.Dat automatiseren en digitaliseren hier een belangrijke rol in spelen, weten ze bij Envida ook. Een aantal jaar na de fusie kozen zij ervoor de purchase-to-pay processen te automatiseren in een digitaal systeem. Na een selectietraject viel de keuze op een leverancier waar zij dachten de meest geschikt oplossing gevonden te hebben. Dit bleek in de praktijk helaas anders.

De implementatie kwam niet goed van de grond, waardoor Envida in gesprek ging met andere leveranciers. ProActive was hier één van. Doordat er vooral goed naar de behoeftes en wensen geluisterd is, heeft Envida gekozen voor de oplossing van ProActive.

Toen Envida eenmaal de knoop had doorgehakt en voor ProActive koos, kregen zij wederom te maken met een tegenslag: nog een reorganisatie, maar deze keer met ontslagen. De gehele projectgroep die zich bezighield met automatisering en digitalisering werd boventallig verklaard.

Nadat Envida zich had herpakt, zijn wij opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Ook de nieuwe projectgroep was overtuigd van de mogelijkheden die de software van ProActive biedt. Zij hebben dan ook gekozen om het volledige purchase-to-pay proces – contractbeheer, de verplichtingenadministratie, inkoop en de factuurverwerking – in ProActive plaats te laten vinden.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.