Aan de slag met zelfsturende teams betekent “in het team het vertrouwen ervaren om voor onze cliënten alles te mogen en kunnen regelen”, zegt Anita Erpeka, contactverzorgende bij Diafaan. In de praktijk betekent dit dat teams bij Diafaan – zorgorganisatie voor zorg aan huis, verpleeghuiszorg en dagbesteding – de verantwoordelijkheid nemen voor eigen uitgaven en zo met de budgetten leren omgaan.

Diafaan gaat stapsgewijs over op zelfsturende teams. Zij starten met de module Factuurverwerking, zodat de medewerkers volgens een gestructureerd proces leren werken, waarmee Diafaan inzicht krijgt in de uitgaven.

Doordat ProActive een modulaire opbouw heeft, is de volgende stap makkelijk te maken. Met de Kas & Bank en Pasboek module krijgen de teams zelf de verantwoordelijkheid over budgetten en heeft de centrale administratie de mogelijkheid om de administratie op afstand in te zien. In de modules worden uitgaven rechtstreeks in de juiste administratie weggeboekt. Dit betekent minder administratie en meer mogen, meer kunnen en vooral meer doen.

Tot voor kort gebruikte Diafaan software van een andere leverancier. Toen die bekendmaakte per 31 december te stoppen met het huidige pakket, grepen zij deze kans om op zoek te gaan naar een pakket dat meer aansluit op hun wensen. Als organisatie willen zij graag feedback op de software terugzien in updates. Continu up-to-date software is belangrijk, dit vinden zij terug in ProActive. Geen leverancier, maar een partner.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.