De Pieter Raat Stichting ondersteunt senioren op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. Binnen De Pieter Raat Stichting werken circa 300 medewerkers verspreid over meerdere locaties in Heerhugowaard. Jaarlijks worden er circa 2.500 facturen en inkooporders verwerkt op de financiële administratie.

De Pieter Raat Stichting maakte tijdens de Dantuma Showdagen kennis met de software van ProActive. Na een uitvoerig inventarisatietraject in samenwerking met Dantuma heeft De Pieter Raat Stichting ervoor gekozen de volledige purchase to pay oplossing van ProActive te implementeren binnen de gehele organisatie. Dat betekent dat zij voortaan alle handelingen die betrekking hebben op het bestellen van producten of diensten via ProActive laten verlopen. De integratie met de modules voor contractbeheer en factuurverwerking zorgt ervoor dat aangegane verplichtingen goed worden vastgelegd en dat facturen automatisch worden gekoppeld aan de geleverde bestellingen en worden betaald vanuit Exact Globe. Het samenkomen van de processen rondom inkoop en factuurverwerking biedt de organisatie grip op de uitgaven en controle of gefactureerde diensten daadwerkelijk geleverd zijn.

Naast de purchase to pay oplossing gaat de organisatie ook haar kassen centraal beheren met ProActive. Alle decentraal ingevoerde gegevens komen terecht in een centraal gedigitaliseerd kasboek, die na controle direct kunnen worden verwerkt in Exact Globe.

De organisatie heeft er, in samenspraak met Dantuma en haar ProActive consultant, voor gekozen de software gefaseerd uit te rollen. Inmiddels is de organisatie werkzaam met de module voor factuurverwerking en heeft de intake voor Contractbeheer plaatsgevonden. Gaandeweg worden steeds meer modules in gebruik genomen.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.