leverancier-met-mondkapje-vanwege-corona

3 tips voor wanneer leveranciers een beroep doen op overmacht door de corona crisis

Veel leveranciers zijn in hun bedrijfsvoering geraakt door de corona crisis en de opgelegde overheidsmaatregelen. Restaurants hebben moeten sluiten, concerten en evenementen zijn afgelast.

Wat betekent een beroep op overmacht?

Afnemers worden hierdoor ook geconfronteerd met leveranciers die hun verplichtingen niet kunnen nakomen en bestelde leveringen of gemaakte boekingen annuleren. Veel leveranciers doen daarbij een beroep op overmacht als gevolg van de overheidsmaatregelen of de corona crisis. Als er een beroep wordt gedaan op overmacht dan hoeft een leverancier namelijk zijn verplichtingen onder een contract niet na te komen. Er is dan ook geen verplichting tot schadevergoeding.

Of dit een geldig beroep op overmacht is hangt van verschillende omstandigheden af.

Over het algemeen kan wel worden aangenomen dat de overheidsmaatregelen in het kader van de corona crisis als overmacht kunnen worden gezien. Als er sprake is van ziekte van personeel of financiƫle problemen, dan is het belangrijk om te kijken of en wat er is afgesproken in het contract.

Geconfronteerd worden met een leverancier die zich op overmacht beroept is heel vervelend. De producten of diensten die je hebt besteld worden niet geleverd. Hierdoor kan je zelf naar je klanten in de problemen komen. Maar het kan ook zijn dat je wel al hebt betaald en de leverancier meent niet terug te hoeven betalen. Of zelfs dat de leverancier vindt dat de factuur nog wel moet worden betaald.

Gelukkig zijn er ook nog mogelijkheden voor de afnemer.

Tip 1: opschorten

Je kan in bepaalde gevallen als afnemer je eigen verplichtingen onder het contract opschorten of zelfs het gehele contract ontbinden. Dit zijn echter wel wettelijke regelingen waar in het contract van afgeweken kan worden. Het is dus belangrijk om ook naar de gemaakte afspraken in het contract te kijken.

Tip 2: levering eisen

Opschorting is mogelijk als je contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt. Het betekent dat je je eigen verplichtingen uitstelt totdat er wel wordt nagekomen (voor zover mogelijk). Als je leverancier dus niet levert of aangeeft niet te kunnen leveren, en de overeenkomst sluit opschorting niet uit, dan zou je naar de leverancier terug kunnen gaan. Dan kun je zeggen dat zolang hij niet levert, de factuur niet wordt betaald.

Tip 3: ontbinden

Is het duidelijk dat de leverancier definitief niet kan nakomen dan is het zelfs mogelijk om het contract te ontbinden. Hier zal met name sprake van zijn bij evenementen die alleen op een bepaalde datum kunnen plaatsvinden. Ontbinding betekent dat de overeenkomst ophoudt te bestaan. Daarnaast moeten, voor zover mogelijk, handelingen die onder het contract zijn verricht worden teruggedraaid. Als er dus betalingen zijn gedaan dan bestaat er een terugbetalingsverplichting. Zoals gezegd kan ontbinding een uitkomst bieden bij vooruitbetaalde facturen voor evenementen of congressen daar de organisatie de verplichting heeft om terug te betalen. Let wel op dat ook hier in de overeenkomst andere afspraken gemaakt kunnen worden.

Al met al zijn het onzekere tijden en bestaat er onzekerheid over gemaakte contractuele afspraken. Een beroep op overmacht is snel gedaan en in veel gevallen ook begrijpelijk. Het is wel van belang om de rechtspositie van beide partijen helder te hebben. Indien mogelijk kun je gebruikmaken van je recht op opschorting of ontbinding om je eigen positie ook te beschermen.

Auteur: Hjalmar Florijn
Head of Legal – Visma

Benieuwd wat de Spend Cloud van ProActive voor jou kan betekenen?

Bel mij terug