Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland. Ruim 3.200 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor hun cliënten. In de thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, dagcentra, maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk en particuliere diensten en producten.

In 2013 implementeerde de organisatie de modules Kas- en Bank en Bankimport van ProActive, waarmee alle kas- en bankboekingen geautomatiseerd worden verwerkt. Om een nog grotere efficiency slag te maken, breidt de organisatie ProActive uit met de purchase to pay oplossing. Het proces van inkoop tot aan de betaling van facturen zal voortaan geautomatiseerd via ProActive verlopen.

Ad Jacobs, Directeur financiën en bedrijfsvoering vertelt over de keuze voor ProActive: “Na ruim een jaar met ProActive te hebben gewerkt zijn we nog steeds heel tevreden met ProActive. ProActive wordt vanuit de klantvisie ontwikkeld, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Dat zie je ook terug in de software. ProActive is makkelijk in gebruik, waardoor de medewerkers in het veld er zonder training mee kunnen werken. Het gebruiksvriendelijke karakter van ProActive was dan ook één van de voornaamste redenen om het purchase to pay gedeelte ook via ProActive te laten verlopen. Daarnaast was het feit dat we via ProActive onze zorgteams optimaal inzicht en grip kunnen bieden op hun budget zeer belangrijk in de keuze voor ProActive. Of dat gaat via uitgaven met de prepaid pas van de ABN AMRO of uitgaven op vlak van inkopen door middel van de gebruiksvriendelijke purchase to pay portal, onze zorgteams weten nu altijd wat ze te besteden hebben.”

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.