De hogeschool der Kunsten is ontstaan door het samensmelten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Zij zijn al jaren volop in ontwikkeling en hebben tijdens deze ontwikkeling diverse ondersteunende processen opnieuw ingericht. Sinds 2010 hebben zij diverse stappen gezet voor het verbeteren van de financiële processen. Eén van deze stappen is het automatiseren van de administratie in ProActive. In ProActive Factuurverwerking gaan zij jaarlijks 12.000 automatisch verwerken.

Een nieuw niveau van professionalisering
De Hogeschool der Kunsten (HdK) is volop in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling goed te ondersteunen hebben zij een aantal slagen gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het opnieuw inrichten van ondersteunende processen, waaronder ook de financiële processen.

Het systeem dat zij tot voor kort gebruikten voor het verwerken van facturen, sloot niet meer aan bij het niveau van professionalisering dat zij willen bereiken. Dit is de reden dat zij op zoek gingen naar een nieuw systeem. De keuze is op ProActive gevallen, omdat dit bij perfect op hun doelstellingen aansluit:

  • Budgethouders hebben continu inzage in de financiële stand van zaken
  • Het autoriseren van facturen gaat snel en eenvoudig, doch nauwkeurig
  • Het opstellen van begrotingen voor de hogescholen is eenvoudig en nauwkeurig.

De HdK heeft gekozen voor een gefaseerde implementatie. Dit betekent dat zij stap voor stap verder gaan in het optimaliseren van de processen. Zij beginnen met de module factuurverwerking waarin zij jaarlijks rond de 12.000 facturen gaan verwerken.

Spend Cloud

Eén volledige oplossing waarbij jij bepaalt welke functionaliteiten nodig zijn.

Inkoop

Focus op strategische inkoop dankzij het automatiseren van de operationele kant.

Factuurverwerking

Snel, efficiënt en geautomatiseerd facturen verwerken.

Contractmanagement

Houd inzicht in en controle over alle lopende contracten.

Kas & Pas

Beheer uw eigen betaalpassen en kasgeld en faciliteer online betalingen.

Onkostendeclaraties

Eenvoudig declaraties indienen en met gemak beoordelen.